Quản lý công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý công
  • Mã ISBN: 978-604-922-767-7
  • Tác giả: Âu Thị Cẩm Linh
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Mở TP.HCM – (97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Quản lý công

Về tác giả: Âu Thị Cẩm Linh

Tìm mua sách nếu có bán: