Quản lý Nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý Nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài
  • Mã ISBN: 978-604-931-984-6
  • Tác giả: Bộ Công Thương – Đồng chủ biên: TS. Vũ Thị Minh Ngọc, TS.Nguyễn Thị Việt Hoa và PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Thanh Bình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH TM Đông Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Quản lý Nhà nước và quy định về đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài

Về tác giả: Bộ Công Thương – Đồng chủ biên: TS. Vũ Thị Minh Ngọc, TS.Nguyễn Thị Việt Hoa và PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương

Tìm mua sách nếu có bán: