Quản lý & sử dụng Trang thiết bị văn phòng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý & sử dụng Trang thiết bị văn phòng
  • Mã ISBN: 978-604-67-1317-3
  • Tác giả: ThS. Hoàng Văn Thanh, ThS. Tạ Thị Liễu (Chủ biên), ThS. Vũ Thị Thùy Dung
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Khuyến học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Quản lý & sử dụng Trang thiết bị văn phòng

Về tác giả: ThS. Hoàng Văn Thanh, ThS. Tạ Thị Liễu (Chủ biên), ThS. Vũ Thị Thùy Dung

Tìm mua sách nếu có bán: