Quản lý thời gian chu toàn công việc (Tít phụ: 1. Thiết lập mục tiêu 2. Sắp xếp công việc hiệu quả 3. Làm chủ quỹ thời gian 4. Học cách nói “không” với phiền nhiễu 5. Xóa bỏ tư duy trì hoãn 6. Duy trì tính kỷ luật)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý thời gian chu toàn công việc (Tít phụ: 1. Thiết lập mục tiêu 2. Sắp xếp công việc hiệu quả 3. Làm chủ quỹ thời gian 4. Học cách nói “không” với phiền nhiễu 5. Xóa bỏ tư duy trì hoãn 6. Duy trì tính kỷ luật)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7315-7
  • Tác giả: Matt Sandrini
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Booksn20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Quản lý thời gian chu toàn công việc (Tít phụ: 1. Thiết lập mục tiêu 2. Sắp xếp công việc hiệu quả 3. Làm chủ quỹ thời gian 4. Học cách nói “không” với phiền nhiễu 5. Xóa bỏ tư duy trì hoãn 6. Duy trì tính kỷ luật)

Về tác giả: Matt Sandrini

Tìm mua sách nếu có bán: