Quán thủy thần – Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quán thủy thần – Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-68-6282-6
  • Tác giả: Nguyễn Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Quán thủy thần – Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019

Về tác giả: Nguyễn Hải Yến

Tìm mua sách nếu có bán: