Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo
  • Mã ISBN: 978-604-80-4141-0
  • Tác giả: Bùi Xuân Phong
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Phát; Phạm Thị Thanh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Zenbooks (địa chỉ: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí MInh)
  • Nơi in: của NXB Thông tin và Truyền thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo

Về tác giả: Bùi Xuân Phong

Tìm mua sách nếu có bán: