Quảng cáo ngoài trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quảng cáo ngoài trời
  • Mã ISBN: 978-604-77-7008-3
  • Tác giả: Unique Outdoor Advertising
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Truyền thông MediaZ – Số 9 đường Nguyên Hồng, P. Thành Công, Ba Đình, HN
  • Nơi in: Công ty CP in Công Đoàn Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Quảng cáo ngoài trời

Về tác giả: Unique Outdoor Advertising

Tìm mua sách nếu có bán: