Quay đầu lại là bờ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quay đầu lại là bờ
  • Mã ISBN: 978-604-9853-03-6
  • Tác giả: Hữu Phương
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy Linh
  • Đối tác liên kết: Tạp chí Văn nghệ Quân đội , số 4, Lý Nam Đế, p. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: CT cp in TM Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Quay đầu lại là bờ

Về tác giả: Hữu Phương

Tìm mua sách nếu có bán: