Quê hương vương vấn dòng đời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quê hương vương vấn dòng đời
  • Mã ISBN: 978-604-964-521-1
  • Tác giả: Nguyễn Tất Hà
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Tất Hà, Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An
  • Nơi in: Cty TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/04/2020

Thông tin về sách: Quê hương vương vấn dòng đời

Về tác giả: Nguyễn Tất Hà

Tìm mua sách nếu có bán: