Quê mẹ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quê mẹ
  • Mã ISBN: 978-604-959-532-5
  • Tác giả: Tố Hữu
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thể
  • Đối tác liên kết: Liên Hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 26 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: in DV GD Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Quê mẹ

Về tác giả: Tố Hữu

Tìm mua sách nếu có bán: