Quiz! Khoa học kì thú: Côn trùng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quiz! Khoa học kì thú: Côn trùng
  • Mã ISBN: 978-604-2-18600-1
  • Tác giả: Hyun Min, Tranh và lời: Kim
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/06/2020

Thông tin về sách: Quiz! Khoa học kì thú: Côn trùng

Về tác giả: Hyun Min, Tranh và lời: Kim

Tìm mua sách nếu có bán: