Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí
  • Mã ISBN: 978-604-2-18603-2
  • Tác giả: Guang-hyun, Tranh và lời: An
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/06/2020

Thông tin về sách: Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí

Về tác giả: Guang-hyun, Tranh và lời: An

Tìm mua sách nếu có bán: