Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
  • Mã ISBN: 978-604-9861-49-9
  • Tác giả: Vũ Thị Tươi (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương Lan
  • Đối tác liên kết: Pháp luật Sài Gòn Hà Nội – Địa chỉ: 141/20 khu phố 3, phường Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Về tác giả: Vũ Thị Tươi (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: