Quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Mã ISBN: 978-604-65-4546-0
  • Tác giả: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Công ty CP in sách và Xây dựng Cao Minh. Địa chỉ: Tổ 1, xóm Bến, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in sách và xây dựng Cao Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tác giả: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Tìm mua sách nếu có bán: