Quy định về tiếp nhận đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, chỉnh đốn và xây dựng Đảng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quy định về tiếp nhận đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, chỉnh đốn và xây dựng Đảng
  • Mã ISBN: 978-604-77-6817-2
  • Tác giả: Nguyễn Phương (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội – 141/20 khu phố 3, P.Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Quy định về tiếp nhận đơn thư, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, chỉnh đốn và xây dựng Đảng

Về tác giả: Nguyễn Phương (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: