Quyền lực mềm -Bí quyết để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quyền lực mềm -Bí quyết để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc
  • Mã ISBN: 978-604-54-6150-1
  • Tác giả: Hà Ngọc Thuỷ (Biên soạn), Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Hoà
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Quyền lực mềm -Bí quyết để trở thành thầy cô giáo hạnh phúc

Về tác giả: Hà Ngọc Thuỷ (Biên soạn), Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: