Rabbit Can Do It – Thỏ có thể làm được thôi!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rabbit Can Do It – Thỏ có thể làm được thôi!
  • Mã ISBN: 978-604-932-578-6
  • Tác giả: Lời: Sirilug Puthakote; Minh họa: Aurapin Chiraseepanya
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Rabbit Can Do It – Thỏ có thể làm được thôi!

Về tác giả: Lời: Sirilug Puthakote; Minh họa: Aurapin Chiraseepanya

Tìm mua sách nếu có bán: