Rất nhớ, rất nhớ anh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rất nhớ, rất nhớ anh
  • Mã ISBN: 978-604-9877-28-5
  • Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Amun- Số 14No9, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Rất nhớ, rất nhớ anh

Về tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Tìm mua sách nếu có bán: