Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu Mcdonald’S Như Thế Nào?

ray kroc da tao nen thuong hieu mcdonalds nhu the nao 5ecfdae148aae

“Columbus khám phá ra nước Mỹ, Jefferson định hình nó, và Ray Kroc đem Big Mac đến với nó.” – Tom Robbins, tạp chí Esquire.

“Với bất cứ ai muốn tìm hiểu nhiều chi tiết đời tư và những câu chuyện kinh doanh tuyệt diệu của MCDonald’s, Ray Kroc đã tạo nên thương hiệu MCDonald’s như thế nào? là cuốn sách đáng để đọc.” – The Houston Post.

“Có nhiều điều bất ngờ trên từng trang của câu chuyện thẳng thắn, dí domt, từ bần-cùng-tới-giàu-có này.” – The Boston Globe.

Đánh giá


Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu Mcdonald’S Như Thế Nào?