ReLIFE – tập 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ReLIFE – tập 9
  • Mã ISBN: 978-604-88-8165-8
  • Tác giả: Yayoiso
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP zGroup – Nhãn sách Uranix
  • Nơi in: Cty Cp in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: ReLIFE – tập 9

Về tác giả: Yayoiso

Tìm mua sách nếu có bán: