Rèn con kỹ năng sống: Dành cho trẻ từ 4 đến 9 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rèn con kỹ năng sống: Dành cho trẻ từ 4 đến 9 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-9957-45-1
  • Tác giả: Kenji Minoura, Masanobu Takahama
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Rèn con kỹ năng sống: Dành cho trẻ từ 4 đến 9 tuổi

Về tác giả: Kenji Minoura, Masanobu Takahama

Tìm mua sách nếu có bán: