Rèn luyện chữ đẹp – Kiểu chữ to – Chữ hoa (Luyện nét chữ – Rèn nết người)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rèn luyện chữ đẹp – Kiểu chữ to – Chữ hoa (Luyện nét chữ – Rèn nết người)
  • Mã ISBN: 978-604-58-4314-7
  • Tác giả: Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thi Anh
  • Đối tác liên kết: NS Hồng Ân – 20C Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Rèn luyện chữ đẹp – Kiểu chữ to – Chữ hoa (Luyện nét chữ – Rèn nết người)

Về tác giả: Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: