Rèn luyện kỹ năng: Bé tập tô chữ số – Dành cho bé từ 4-5 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Rèn luyện kỹ năng: Bé tập tô chữ số – Dành cho bé từ 4-5 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-55-4300-9
  • Tác giả: Tuệ Minh (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Đàm Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách và TBTH Hải Hà. Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Hải nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Rèn luyện kỹ năng: Bé tập tô chữ số – Dành cho bé từ 4-5 tuổi

Về tác giả: Tuệ Minh (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: