S.C.I 6: Hung Thủ Vô Tội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: S.C.I 6: Hung Thủ Vô Tội
  • Mã ISBN: 978-604-55-4971-1
  • Tác giả: Nhĩ Nhã
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Tình
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH sách Trí Tuệ Việt; Số C2/20C đường Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM.
  • Nơi in: in BB Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: S.C.I 6: Hung Thủ Vô Tội

Về tác giả: Nhĩ Nhã

Tìm mua sách nếu có bán: