Sắc Hương Bên Thềm Cũ (tản văn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sắc Hương Bên Thềm Cũ (tản văn)
  • Mã ISBN: 978-604-68-6530-8
  • Tác giả: Quách Duy Thịnh
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Quách Duy Thịnh: Số nhà 239, Ấp 1A, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Sắc Hương Bên Thềm Cũ (tản văn)

Về tác giả: Quách Duy Thịnh

Tìm mua sách nếu có bán: