Sách chuyên khảo Các nguồn vốn tín dụng cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách chuyên khảo Các nguồn vốn tín dụng cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh
  • Mã ISBN: 978-604-922-762-2
  • Tác giả:
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: TS. Trần Quốc Thịnh – (86 Nguyên Hồng, Phường 1, Q. Gò Vấp, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Sách chuyên khảo Các nguồn vốn tín dụng cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh

Về tác giả:

Tìm mua sách nếu có bán: