Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-73-6853-2
  • Tác giả: Chủ biên TS. Ngô Hữu Phước (Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP.HCM)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Nhà sách 305 Tân Hương, 239/9 Đường Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH SX-TM-XNK Tân Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam

Về tác giả: Chủ biên TS. Ngô Hữu Phước (Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP.HCM)

Tìm mua sách nếu có bán: