Sách chuyên khảo Phát triển các doanh nghiệp kinh doanh logistics tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách chuyên khảo Phát triển các doanh nghiệp kinh doanh logistics tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  • Mã ISBN: 978-604-79-2126-3
  • Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, ThS. Bùi Ngọc Toản, ThS. Lê Minh Trí, ThS. Nguyễn Kim Chi, ThS. Nguyễn Thị Hồng Ánh, ThS. Nguyễn Thị Thương, ThS. Trần Triệu Anh Khoa, ThS. Vũ Trọng Hiền, TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chủ biên) TS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Đào Thị Hiền
  • Đối tác liên kết: Công ty BK Education. ĐC: 35 Chiến Thắng F.9, quận Phú Nhuận, TPHCM
  • Nơi in: Cty Mai Thịnh Đức
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Sách chuyên khảo Phát triển các doanh nghiệp kinh doanh logistics tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Về tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, ThS. Bùi Ngọc Toản, ThS. Lê Minh Trí, ThS. Nguyễn Kim Chi, ThS. Nguyễn Thị Hồng Ánh, ThS. Nguyễn Thị Thương, ThS. Trần Triệu Anh Khoa, ThS. Vũ Trọng Hiền, TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (Chủ biên) TS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tìm mua sách nếu có bán: