Sách dạy trang điểm dành cho những bạn gái mới bắt đầu trang điểm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách dạy trang điểm dành cho những bạn gái mới bắt đầu trang điểm
  • Mã ISBN: 978-604-58-6598-9
  • Tác giả: Kim Seonjin (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Cty Nhân Trí Việt
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Sách dạy trang điểm dành cho những bạn gái mới bắt đầu trang điểm

Về tác giả: Kim Seonjin (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: