Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 4 – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 4 – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-05429-6
  • Tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Nguyễn Áng, Phạm Thanh Tâm, Tác giả sách giấy: Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Trần Diên Hiển, Vũ Dương Thụy. Tác giả sách điện tử: Thì Công Danh, Vũ Quốc Chung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & dịch vụ in Đà nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2015

Thông tin về sách: Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 4 – Tập hai

Về tác giả: Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Nguyễn Áng, Phạm Thanh Tâm, Tác giả sách giấy: Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Trần Diên Hiển, Vũ Dương Thụy. Tác giả sách điện tử: Thì Công Danh, Vũ Quốc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: