Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 5 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 5 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-05430-2
  • Tác giả: Đặng Tự Ân, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, Phạm Thanh Tâm, Tác giả sách giấy: Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Vũ Dương Thụy. Tác giả sách điện tử: Hà Việt Chương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & dịch vụ in Đà nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2015

Thông tin về sách: Sách điện tử IseeBooks – Vở bài tập Toán 5 – Tập một

Về tác giả: Đặng Tự Ân, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Áng, Phạm Thanh Tâm, Tác giả sách giấy: Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Vũ Dương Thụy. Tác giả sách điện tử: Hà Việt Chương

Tìm mua sách nếu có bán: