Sách tham khảo Bài tập và bài giải kế toán tài chính (Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sách tham khảo Bài tập và bài giải kế toán tài chính (Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7262-1
  • Tác giả: Hồ Xuân Thủy, Lợi Minh Thanh, Nguyễn Thị Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Huyền Quyên (Chủ biên), Trần Thanh Thúy Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG-HCM; 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân,Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Sách tham khảo Bài tập và bài giải kế toán tài chính (Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý)

Về tác giả: Hồ Xuân Thủy, Lợi Minh Thanh, Nguyễn Thị Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Thị Huyền Quyên (Chủ biên), Trần Thanh Thúy Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: