Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ
  • Mã ISBN: 978-604-1-15133-8
  • Tác giả: Lê Văn Nghĩa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến; Dương Thành Truyền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/01/2020

Thông tin về sách: Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ

Về tác giả: Lê Văn Nghĩa

Tìm mua sách nếu có bán: