Salt Fat Acid Heat Mặn, Béo, Chua, Nóng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Salt Fat Acid Heat Mặn, Béo, Chua, Nóng
  • Mã ISBN: 978-604-56-7852-7
  • Tác giả: Samin Nosrat Minh họa: Wendy MacNaughton
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Hải Yến
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hoá Huy Hoàng, 110D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Salt Fat Acid Heat Mặn, Béo, Chua, Nóng

Về tác giả: Samin Nosrat Minh họa: Wendy MacNaughton

Tìm mua sách nếu có bán: