Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap
  • Mã ISBN: 978-604-60-2968-7
  • Tác giả: ThS. Trịnh Thị Nhất Chung, TS. Lê Thị Thủy
  • Nhà xuất bản: Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Nông Nghiệp
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap

Về tác giả: ThS. Trịnh Thị Nhất Chung, TS. Lê Thị Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: