Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu
  • Mã ISBN: 978-604-9935-79-4
  • Tác giả: Quan Đông Dã Khách
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Thăng
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books – 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu

Về tác giả: Quan Đông Dã Khách

Tìm mua sách nếu có bán: