Sáng tác văn nghệ (文藝季刋) – tập 27

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sáng tác văn nghệ (文藝季刋) – tập 27
  • Mã ISBN: 978-604-68-5221-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Quách Huệ Linh: 17 Nguyễn Văn Của, p.13, q.8, Tp.HCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Sáng tác văn nghệ (文藝季刋) – tập 27

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: