Sau ánh hào quang

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sau ánh hào quang
  • Mã ISBN: 978-604-77-6807-3
  • Tác giả: Leslie Odom Jr.
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Sau ánh hào quang

Về tác giả: Leslie Odom Jr.

Tìm mua sách nếu có bán: