SẼ QUA, ĐỪNG KHÓC!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: SẼ QUA, ĐỪNG KHÓC!
  • Mã ISBN: 978-604-68-6005-1
  • Tác giả: Hai Mươi
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Cty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: SẼ QUA, ĐỪNG KHÓC!

Về tác giả: Hai Mươi

Tìm mua sách nếu có bán: