Secret Girls’ Business/Bí mật của con gái

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Secret Girls’ Business/Bí mật của con gái
  • Mã ISBN: 978-604-56-7081-1
  • Tác giả: Lời: Fay Angelo/Heather Anderson/ Rose Stewart – Minh họa: Julia Davey
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Hải Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Secret Girls’ Business/Bí mật của con gái

Về tác giả: Lời: Fay Angelo/Heather Anderson/ Rose Stewart – Minh họa: Julia Davey

Tìm mua sách nếu có bán: