Serum NNO vite – Trắng từ gốc- sáng kiêu sa từ hệ dưỡng trắng chuyên sâu SerumC Activ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Serum NNO vite – Trắng từ gốc- sáng kiêu sa từ hệ dưỡng trắng chuyên sâu SerumC Activ
  • Mã ISBN: 978-604-66-4162-9
  • Tác giả: Mega
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam; Tòa nhà E town số 364 đường cộng hòa; P.13 Q.Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in DV Minh Minh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Serum NNO vite – Trắng từ gốc- sáng kiêu sa từ hệ dưỡng trắng chuyên sâu SerumC Activ

Về tác giả: Mega

Tìm mua sách nếu có bán: