Sherlock Holmes toàn tập – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sherlock Holmes toàn tập – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9829-92-5
  • Tác giả: Sir Arthur Conan Doyle
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/06/2020

Thông tin về sách: Sherlock Holmes toàn tập – tập 1

Về tác giả: Sir Arthur Conan Doyle

Tìm mua sách nếu có bán: