Shin Cậu bé bút chì – Đặc biệt Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin Cậu bé bút chì – Đặc biệt Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-2-16345-3
  • Tác giả: UY Studio, Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/06/2020

Thông tin về sách: Shin Cậu bé bút chì – Đặc biệt Tập 2

Về tác giả: UY Studio, Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: