Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 14: Siêu mẫu Himawari?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 14: Siêu mẫu Himawari?
  • Mã ISBN: 978-604-2-16363-7
  • Tác giả: Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Lê quang lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 14: Siêu mẫu Himawari?

Về tác giả: Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: