Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 18: Hô hô! Du lịch suối nước nóng muôn năm!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 18: Hô hô! Du lịch suối nước nóng muôn năm!
  • Mã ISBN: 978-604-2-16367-5
  • Tác giả: Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Shin cậu bé bút chì – Phiên bản hoạt hình màu Tập 18: Hô hô! Du lịch suối nước nóng muôn năm!

Về tác giả: Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: