Shin – Cậu bé bút chì Tập 29

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin – Cậu bé bút chì Tập 29
  • Mã ISBN: 978-604-2-16310-1
  • Tác giả: Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Shin – Cậu bé bút chì Tập 29

Về tác giả: Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: