Shin – Cậu bé bút chì Tập 30

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin – Cậu bé bút chì Tập 30
  • Mã ISBN: 978-604-2-12757-8
  • Tác giả: Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Shin – Cậu bé bút chì Tập 30

Về tác giả: Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: