Shin cậu bé bút chì – Truyện dài Tập 11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin cậu bé bút chì – Truyện dài Tập 11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố
  • Mã ISBN: 978-604-2-12788-2
  • Tác giả: Mirei Takata, Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Shin cậu bé bút chì – Truyện dài Tập 11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố

Về tác giả: Mirei Takata, Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: