Shin – Cậu bé bút chì Truyện dài Tập 4: Kho báu vương quốc ụt ịt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Shin – Cậu bé bút chì Truyện dài Tập 4: Kho báu vương quốc ụt ịt
  • Mã ISBN: 978-604-2-12781-3
  • Tác giả: Mirei Takata, Yoshito Usui
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Shin – Cậu bé bút chì Truyện dài Tập 4: Kho báu vương quốc ụt ịt

Về tác giả: Mirei Takata, Yoshito Usui

Tìm mua sách nếu có bán: