Siêu âm tim Cập nhật chẩn đoán 2019 (Tái bản lần thứ hai; có chỉnh sửa, bổ sung)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Siêu âm tim Cập nhật chẩn đoán 2019 (Tái bản lần thứ hai; có chỉnh sửa, bổ sung)
  • Mã ISBN: 978-604-974-269-9
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Anh Vũ, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, 06 Ngô Quyền, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty cp In PHS Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Siêu âm tim Cập nhật chẩn đoán 2019 (Tái bản lần thứ hai; có chỉnh sửa, bổ sung)

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Tìm mua sách nếu có bán: